Laboratuvarlarımız Tarafından Verilen Endüstriyel Hizmetler

-A +A

Metalografi ve Hasar Analizi Laboratuvarı

mikro ve makro incelemeler

M16

Numune hazırlama (normal yöntemlerle)

160 TL/adet

M17

Numune hazırlama (özel aparat ve yöntemlerle)

210 TL/adet

M18

Numune kesme işlemleri 

Fiyat parça cinsi ve kalınlığa bağlı olarak saptanır.

M19

Yüzey sertleştirme kaplama vb. yüzey işlemlerinin incelenmesi 

480 TL/saat

M20

Tane büyüklüğü saptanması

480 TL/saat

M22

Çeliklerde metal olmayan kalıntı miktarının tiplerine göre belirlenmesi

480 TL/adet

M26

Mikroyapısal ve makroyapısal inceleme

360 TL/saat

M27

Hasar analizi

Fiyat, koşullara bağlı olarak belirlenir.

M33

Kaynak yapılarının makro hazırlanması

300 TL/saat

M225

Biyet Karakterizasyonu

1.320 TL/adet

M228

Alüminyum alaşım belirleme

135 TL/adet

M231

Barker ile tane boyutu analizi için numune hazırlama

400 TL/adet

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Elektron Mikroskopları ve AFM Laboratuvarları

M7

İletken kaplama, SEM

90 TL/adet

M8

Numune hazırlama, TEM

250 TL/adet

M9

SEM ile inceleme

330 TL/saat

M10

SEM-EDS yarı kantitatif analizi

100 TL/adet

M12

TEM ile inceleme

480 TL/saat

M157

AFM numune inceleme

330 TL/saat

M174

TEM Difraksiyon paterni çekimi

100 TL/adet

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

X Işınları Spektrometre ve Difraktometre Laboratuvarı

M2

Yarı kantitatif element analizi - standartsız analiz.(XRF cihazı ile)

(peryodik cetvelde O-U arasındaki elementler saptanır.)

 

860 TL/numune

M4

Kalitatif faz (mineralojik) analizi 1 (patern çekimi ve tanımlama) (XRD cihazı ile)

760 TL/numune

M5

Kalitatif böbrek taşı analizi

300 TL/numune

M6

X-Işını difraksiyon paterni çekimi (sadece çekim)

400 TL/numune

M143

Optik emisyon spektrometre element analizi (Fe, Al, Mg, Cu esaslı numuneler)

(numune hazırlama dahildir.)

620 TL/numune

M179

Kantitatif faz (mineralojik) analizi - Rietveld 

1.420 TL/numune

M180

XRD Cihazı ile tekstür analizi  

1.300 TL/numune

M181

XRD Cihazı ile kalıntı gerilmesi analizi 

1.300 TL/numune

M182

XRD Cihazı ile reflektivite analizi

1.830 TL/numune

M183

XRD Cihazı ile yüksek sıcaklık faz analizi

1.860 TL/numune

M184

XRD Cihazı ince film analizi 

1.830 TL/numune

M185

XRD Cihazı ile noktasal faz analizi 

1.300 TL/numune

M195

RoHS Direktifine göre yasaklı maddelerin saptanması (plastik,tekstil) (IEC 62321’e göre)

450 TL/numune

M196

RoHS Direktifine göre yasaklı maddelerin saptanması (metal) (IEC 62321’e göre)

300 TL/numune

M197

Ağırlıkça %35 üzeri altın içeren şekillendirilmiş ve blok ürünlerde altın analizi

90 TL/numune

M221

EDX ile atık yağ numunelerinde toplam klor tayini

200 TL/numune

M222

Atıkların kimyasal ve mineralojik özelliklerinin belirlenmesi

1.420 TL/numune

M224

Epitaksi analizi 

1.850 TL/numune

M269

Alaşım Doğrulama

135 TL

1 Lisans anlaşması gereğince; laboratuvarda yapılan faz tanımlamaları haricinde ASTM/PDF-Toz difraksiyon kartları

X-Işını laboratuvarlarından dışarıya verilmemekte ve çoğaltılmamaktadır.

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Mekanik Testler Laboratuvarı

ÇEKME DENEYLERİ

M34

Çekme deneyi * (TS EN ISO 6892-1) (5 adet)

535 TL/numune

M35

Çekme deneyi

180 TL/adet

M158

Plastik ve kompozit malzemelerde standartlara göre çekme deneyi (5 adet)

535 TL/numune

BASMA DENEYLERİ

M37

Basma deneyi

180 TL/adet

M159

Standartlara göre basma deneyi (5 adet)

535 TL/numune

DARBE DENEYLERİ

M45

Darbe deneyleri (İzod-Charpy)

180 TL/adet

M160

Standartlara göre darbe deneyleri (5 adet)

535 TL/numune

EĞME ve KATLAMA DENEYLERİ

M44

Eğme ve katlama deneyi

180 TL/adet

M47

Özel nitelikli (eğme, basma ve çekme) deneyleri                                   

Fiyat, koşullara bağlı olarak belirlenir.

M168

Standartlara göre eğme ve katlama deneyi (5 adet)

535 TL/numune

SERTLİK ÖLÇÜMLERİ

M39

Rockwell C sertliği * (TS EN ISO 6508)

240 TL/numune

M40

Makro sertlik ölçümler ( Rockwell, Vickers, Brinell)

240 TL/numune

M41

Mikro sertlik* (TS EN ISO 6507)

300 TL/numune

M43

Shore ve Barcol sertliği tayini

240 TL/numune

M161

Kaynaklı  ve  özel malzemelerde sertlik deneyi                                        

420 TL/numune

M236

Grit sertlik deneyi (Cam yüzeyde)

180 TL/numune

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Tahribatsız Muayeneler Laboratuvarı

radyografik muayene *

   EN ISO 5579 Metalik malzemelerin X- ve gamma ışınlarıyla radyografik muayenesi *

   EN ISO 17636-1 Kaynak dikişlerinin radyografik muayenesi *

   EN 12681 Döküm malzemelerin radyografik muayenesi *

M51

X- Işınları ile (3’den fazla sayıda film çekimi için)

150 TL/film

M52

X- Işınları ile (3 ve daha az sayıda film çekimi için)

450 TL

             Filmin istenilen bir standarda göre değerlendirilmesi 

M55

10’dan fazla sayıda film değerlendirilmesi için

60 TL/film

M56

10 ve daha az sayıda film değerlendirilmesi için

600 TL

M57

TÜBİTAK MAM dışında yapılacak çalışmalar için ek ücret

1.000 TL/gün

M232

Radyoskopi cihazlarının performans kontrolü

1.800 TL/cihaz

M234

Radyoskopik muayene / tomografi

575 TL/saat

M235

Radyoskopi / tomografi görüntü

92 TL/adet

Manyetik Parçacıklar* ve Endoskopik Muayene

EN ISO 9934-1 Manyetik parçacıklar testi, genel prensipler *

EN ISO 17638 Kaynak dikişlerinin manyetik parçacıklar testi *

EN 10228-1 Dövme çelik parçaların manyetik parçacıklar testi *

EN 1369 Döküm parçaların manyetik parçacıklar testi *

 

M58

3 saatin üzerindeki çalışmalar için

200 TL/saat

 

M59

3 saat ve daha az süreli çalışmalar için

600 TL

 

M60

TÜBİTAK MAM dışında yapılacak çalışmalar için ek ücret

1.000 TL/gün

 

Girdap Akımlarıyla Muayene

M61

3 saatin üzerindeki çalışmalar

150 TL/saat

M62

3 saat ve daha az süreli çalışmalar için

450 TL

M63

TÜBİTAK MAM dışında yapılacak çalışmalar için ek ücret

1.000 TL/gün

         
 

Ultrasonik Muayene*

EN ISO 16810 Ultrasonik muayene, genel prensipler *

EN ISO17640   Kaynak dikişlerinin ultrasonik muayenesi *

EN 10228-3 Çelik dövmelerin ultrasonik muayenesi *

EN 12680-1 Çelik dökümlerin ultrasonik muayenesi *

EN 10160 6mm ve üzeri kalınlıkta çelik levhaların ultrasonik testi *

SEL 072 Ağır levhaların ultrasonik testi, teslim şartları *

M64

3 saatin üzerindeki çalışmalar için

300 TL/saat

M65

3 saat ve daha az süreli çalışmalar için

900 TL

M66

TÜBİTAK MAM dışında yapılacak çalışmaları için ek ücret

1.000 TL/gün

M233

Ultrasonik Cihazlarının Performans Kontrolü

1.500 TL/cihaz

Penetrant Test*

EN ISO 3452-1 Penetrant Test, Genel Prensipler *

EN ISO 23277 Kaynak dikişlerinin penetrant testi *

EN 10228-2 Dövme çelik parçaların penetrant testi *

EN 1371-1 Kum ve kalıp döküm parçaların penetrant testi *

EN 1371-2 Hassas döküm parçaların penetrant testi *

M69

3 saatin üzerindeki çalışmalar için

200 TL/saat

M70

3 saat ve daha az süreli çalışmalar için

600 TL

M71

TÜBİTAK MAM dışında yapılacak çalışmalar için ek ücret

1.000 TL/gün

Çatlak derinliği tayini

M72

3 saatin üzerindeki çalışmalar için

150 TL/saat

M73

3 saat ve daha az süreli çalışmalar için

450 TL

M74

TÜBİTAK MAM dışında yapılacak çalışmaları için

1.000 TL/gün

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Kaplama ve Korozyon Laboratuvarı

 KOROZYON DENEYLERİ

M82

Tuz püskürtme testi  (ASTM B117, ISO 9227 ,MIL STD 810G)

(300 saate kadar)

13,5 TL/saat

 

(600 saate kadar)

12 TL/saat

 

(600 saat üzeri)

11 TL/saat

M93

Değerlendirme ve inceleme (ISO 4628-2, ISO 4628-3, ISO 4628-8, ISO 4628-10, ASTM D610, ASTM D714, ASTM D1654)

106 TL/saat

M271

   

CASS Testi  (ASTM B368, ISO 9227)                                                                     

 

8 saate kadar 38 TL /adet

24 saate kadar 32 TL / saat

24 saat üzeri 25 TL / saat

KAPLAMA DENEYLERİ

M171

Temas açısı tayin

450 TL/adet

M188

Profilometre- ince film kalınlığı, yüzey pürüzlülüğü ölçümü           

450 TL/adet

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Ram Laboratuvarı

M104

Silisli saclarda watt kaybı                        

700 TL/numune

M176

Ozon testi (ASTM D 1149’a göre) (İklimlendirme süreye bağlı olarak değerlendirilecektir.)                                                                                    

32 TL/saat

M178

Yanmazlık testi (ASTM D 635’e göre) (İklimlendirme süreye bağlı olarak değerlendirilecektir.)                                         

2.000 TL/adet

M205

Termal kızılötesi ölçümü (3-5 µm bandında)

14.500 TL/gün

M206

Etüv kullanımı

200 TL/gün

M211

Yüksek sıcaklık testi (MIL STD 810G Metot 501.5 - 72 saat)

1.100 TL

M212

Yüksek sıcaklık testi (MIL STD 810G Metot 501.5 - 168 saat)

2.600 TL

M213

Düşük sıcaklık testi (MIL STD 810G Metot 502.5 - 4 saat)

185 TL

M214

Düşük sıcaklık testi (MIL STD 810G Metot 502.5 - 24 saat)

380 TL

M215

Düşük sıcaklık testi (MIL STD 810G Metot 502.5 - 72 saat)

1.100 TL

M216

Güneş ışığı radyasyonu (MIL STD 810G Metot 505.5 - 7 gün)

5.600 TL

M217

Güneş ışığı radyasyonu (MIL STD 810G Metot 505.5 - 56 gün)

43.000 TL

M252

Güneş Işığı Radyasyonu – 30 gün 

21.000 TL

M253

Güneş Işığı Radyasyonu  - 10 gün   

8.500 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Seramik ve Toz Metalurjisi Laboratuvarı

SERAMİK VE TOZ METALURJİSİ DENEYLERİ

M103

Dilatometre (Isıl genleşme katsayısı tayini)

350 TL/adet

M105

Kuru elek analizi

200 TL/adet

M110

Lazer tekniği ile mikron altı tane boyutu analizi (0.0005-5 mm)

150 TL/adet

M113

Su emme miktarı tayini

150 TL/adet

M116

Fırın kullanımı

120 TL/saat

M120

Bilyalı değirmende öğütme

75 TL/saat

M122

Hidrolik pres kullanımı

120 TL/saat

M165-1

BET yüzey alanı

350 TL/adet

M165-2

BET yüzey alanı ile por boyut analizi

520 TL/adet

M190

Etüv kullanımı

180 TL/gün

M191

Destile su hazırlama

200 TL/gün

M192

Numune ön hazırlık

120 TL/adet

M209

pH’ya bağlı zeta potansiyel analizi

360 TL/adet

M210

Numunenin zeta potansiyel tayini

110 TL/adet

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Fotonik Teknolojiler Laboratuvarları

M277

Perovskit Güneş  Pili/OLED performans testleri

3.750 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Biyoelektronik-1 Laboratuvarı

M276

RAMAN Spektrometresi ile Spektrum Çekimi

300 TL

M279

RAMAN analizlerinde alan taramalı RAMAN spektrumları

450 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Miltal

M238

Radar Kesit Alanı Ölçümü (8-18GHz, Tek frekans)

5.000 TL/numune

M239

10 MHz-325 GHz frekans bandında S-parametresi ölçümü

6.750 TL/numune

M240

8-18 GHz frekans bandında Yay (Arch) yöntemi ile malzemelerin yansıma özelliklerinin ölçülmesi

6.750 TL/numune

M241

1GHz-18GHz Frakans Bandında (Free Space, Dalga Kılavuzu, ARCH yöntemleri ile ) Elektromanyetik  Karakterizasyon

Fiyat, koşullara bağlı olarak belirlenir.

M242

8-18 GHz frekans bandında Dalga Kılavuzu Yöntemi ile malzemelerin yansıma ve soğurma özelliklerinin ölçülmesi

6.750 TL/numune

M243

8-18 GHz frekans bandında Dalga Kılavuzu Yöntemi ile malzemelerin elektrik (Permittivity) ve manyetik geçirgenlik (Permeability) özelliklerinin ölçülmesi

6.750 TL/numune

M244

0.5-50 GHz frekans bandında yarı-katı ve sıvı malzemelerin elektrik geçirgenlik(Permittivity) özelliklerinin ölçülmesi

4.500 TL/numune

M245

Yansıma ölçüm siteminde malzeme ölçümleri

(6 GHz, 10GHz, 35 GHz ve 94 GHz frekans bandında Baracuda ölçümlerinin yapılması)

Fiyat, koşullara bağlı olarak belirlenir.

M254

35 GHz frekans Bandında Serbest alan

(Free Space  Ölçüm tekniği ile )yansıma ve soğurma özelliklerinin ölçülmesi

7.800 TL/numune

M255

94 GHz frekans Bandında Serbest alan

(Free Space  Ölçüm tekniği ile) yansıma ve soğurma özelliklerinin ölçülmesi

Fiyat, koşullara bağlı olarak belirlenir.

M257

Yansımasız Odada 94 GHz'de Radar Kesit Alanı Ölçümü                

9.000 TL/numune

M258

Açık Alanda 94 GHz'de Radar Kesit Alanı Ölçümü

9.450 TL

M259 

Yansımasız Odada 94 GHz'de Anten Işıma Paterninin, Anten Kazancının ve Anten Geri Dönüş Kaybının Ölçümü 

Fiyat, koşullara bağlı olarak belirlenir.

M261

Meme fantomu üretimi

6.750 TL

 

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Biyosensör ve Biyomalzemeler Laboratuvarı

M286

Filtre Nüfuziyetit testi

8.800 TL

M287

Solunum Direnci Testi

6.400 TL

M288

Nefes Alabilirlik Testi

6.400 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Serbest Düşme Test Laboratuvarı

M207

Serbest düşme testi (Instron 9250HV)1

300 TL/adet

M208

Serbest düşme testi (Instron 8150)1

900 TL/adet

 1 Test şartlarının belirlenmesi için ön görüşme gerekmektedir.

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Sualtı Akustik Laboratuvarı (SAL)

M262

Sualtı Elektroakustik Dönüştürücülerinin Reciprocity Metodu ile Serbest Alan Gerilim Hassasiyeti’nin (M) Ölçümü (1-27 Frekans Noktası) * 

4.000 TL

M263

Sualtı Elektroakustik Dönüştürücülerinin Reciprocity Metodu ile Serbest Alan Gerilim Hassasiyeti’nin (M) Ölçümü (28-54 Frekans Noktası) *

7.200 TL

M264

Sualtı Elektroakustik Dönüştürücülerinin Reciprocity Metodu ile Serbest Alan Gerilim Hassasiyeti’nin (M) Ölçümü (55-81 Frekans Noktası)*

10.200 TL

M265

Sualtı Elektroakustik Dönüştürücülerinin Reciprocity Metodu ile İletim Voltaj  Cevabı’nın (TVR) Ölçümü (1-27 Frekans Noktası) *

4.000 TL

M266

Sualtı Elektroakustik Dönüştürücülerinin Reciprocity Metodu ile İletim Voltaj Cevabı’nın (TVR) Ölçümü (28-54 Frekans Noktası)*

7.200 TL

M267

Sualtı Elektroakustik Dönüştürücülerinin Reciprocity Metodu ile İletim Voltaj Cevabı’nın (TVR)    Ölçümü (55-81 Frekans Noktası) *

10.200 TL

M268

Sualtı Akustik Laboratuvarında Akustik Ölçümler (Günlük)

 12.000 TL

M272

Sualtı Akustik Gürültü Saha Ölçümleri

12.000 TL

M293

Saha Uygulamalarına Yönelik Teknik Hizmetler

Fiyat, koşullara bağlı olarak belirlenir

 

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

MİKROELEKTRONİK LABORATUVARI

M280

Cr kaplı Litografi maskesi üretimi

6.000 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

BİYOMEKANİK-1 LABORATUVARI

M281

Cerrahi implantlar - Kısmi ve total kalça eklemi protezleri için performans testleri

7.000 TL

M284

ISO 10477 (Üç nokta bükülme mukavemeti) testleri

2.200 TL

M285

ISO 13003 (Oda sıcaklığında-Döngüsel yükleme koşulları altında yorulma özelliklerinin belirlenmesi) testleri

24.000 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

FARMASÖTİK POLİMER LABORATUVARI

M249

GPC ile polimerlerde molekül ağırlığı tayini (mobil faz su)

350 TL

 

 

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

GÖRÜNTÜLEME LABORATUVARI

M273

FEG-ESEM Görüntüleme

450 TL

M274

FEG-ESEM Görüntü Analizi

1.500 TL

M278

EDS (FEG-SEM) analizi

300 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

BLS II MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

M289

Bakteriyel Filtrasyon Etkinliği testi

20.500 TL

M290

Kuru Mikrobiyal Penetrasyon Direnci testi

22.000 TL

M291

Yaş Mikrobiyal Penetrasyon Direnci Testi

24.000 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

CAM TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI

M282

Basma gerilmesi ve basma gerilmesi tabaka derinliği ölçümü

120 TL

M283

Yüksek sıcaklık viskozite analizi

3.000 TL

 

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Polimer Ve Organik Kimya Teknolojileri Laboratuvarları

NUMUNE HAZIRLAMA

K1

Numune hazırlama (kırma, öğütme, eleme, talaş alma vb.)

240 TL

K2

Su, asit, alkali ve çeşitli çözgenlerle çözeltiye alma

240 TL

K3

Asidik, alkali, yükseltgen çözünürleştirme (eritiş)

300 TL

K4

Matriks hazırlama

120 TL

K5

Standart hazırlama

135 TL

YAŞ KİMYASAL ANALİZLER

K6

Katyon-anyon analizleri (titrimetrik veya gravimetrik metodlara göre)

375 TL

K8

Kil ve zeolitlerde katyon değiştirme kapasitesi

1600 TL

K272

Karpit analizi

10.800 TL

ALETLİ ANALİZLER

K10

ICP (sulu çözeltilerde)

170 TL

K13

ICP-elementel tarama (sulu çözeltilerde yarı kantitatif)

180 TL

K14

İyon kromatografisi (anyonlar, katyonlar)

170 TL

K16

Atomik absorpsiyon (alevli)

170 TL

K17

Atomik absorpsiyon (grafit fırın)

270 TL

K18

Atomik absorpsiyon (hidrür)

270 TL

K19

Leco cihazı (C, S tayini)

240 TL

K20

Elementel analiz cihazı ile C, H, N tayini

275 TL

K22

Quantachrome autosorb automated gas sorption cihazı (physisorption analiz)

1.200 TL

K193

Yüzey alanı ölçümü

360 TL

K295

Zetasizer - Zeta potansiyel tayini

150 TL

K207

Viskozite

390 TL

K211

Kağıt, tekstil, gıda, ilaç, boya, pigment, plastik malzemelerde (katı, sıvı) renk tayini

(X-rite color i5 cihazı ile)

420 TL

K212

Karl Fischer ile su tayini (volumetric)

300 TL

K214

Karl Fischer ile su tayini (coulometric)

360 TL

K216

Mineral yağlarda asit sayısı

420 TL

K217

Mineral yağlarda baz sayısı

420 TL

K218

Kinematik viskozite

420 TL

K219

Parlama noktası (açık kap)

240 TL

K220

Parlama noktası (kapalı kap)

385 TL

K221

Yağlarda optik emisyon cihazı ile element analizi (22 element)

1.500 TL

K267

Toplam Kjeldahl azotu tayini (gübre, inorganik maddeler, plastikler vb.)

540 TL

K268

Amonyum azotu tayini (gübre, inorganik maddeler vb.)

240 TL

K271

İnorganik katı ve sıvı numunelerde kimyasal içerik belirleme analizleri

Fiyat, örneğin incelenmesinden sonra belirlenir.

FİZİKSEL DENEY VE ANALİZLER

K25

Kuru elek analizi

180 TL

K26

Yaş elek analizi

240 TL

K27

Mastersizer lazer tekniği ile tane boyut analizi, yaş ölçüm (0.02-2000 µm)

420 TL

K213

Mastersizer lazer tekniği ile tane boyut analizi , kuru ölçüm (0.02-2000 µm)

445 TL

ÇEŞİTLİ PARAMETRE TAYİNLERİ

K28

Standart distilasyon

420 TL

K29

Su ve yağ emme testi

300 TL

K30

pH tayini

100 TL

K31

İletkenlik

110 TL

K32

Yoğunluk

300 TL

K33

Dökme yoğunluğu

120 TL

K34

Su, asit ve solventlerde çözünmeyen madde tayini

300 TL

K35

Su, asit ve solventlerde çözünen madde tayini

360 TL

K36

Nem

180 TL

K37

Kül oranının belirlenmesi

240 TL

K38

Kızdırma kaybı

300 TL

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ

K39

Görünüş

60 TL

K40

Koku

60 TL

K41

Renk

60 TL

K42

Toplam aktif madde

360 TL

K43

Noniyonik aktif madde

360 TL

K44

Katyonik aktif madde

360 TL

K45

Anyonik aktif madde

360 TL

K47

Aktif klor

440 TL

K48

Sitrik asit

440 TL

K49

Kararlılık

360 TL

K50

Uzun süreli kararlılık

360 TL

K51

Kuru madde

360 TL

K52

Asidite

480 TL

K55

Asit sayısı

300 TL

K56

Toplam alkalinite

360 TL

K57

Sabunlaşmış ve sabunlaşmamış madde

720 TL

K58

Aktif oksijen

360 TL

K59

Serbest alkalinite

360 TL

K62

Gramaj

100 TL

K63

Net rulo

75 TL

K64

Yaprak boyu

75 TL

K65

Yaprak eni

75 TL

K66

Yaprak sayısı

75 TL

K67

Cilt kreminde yağ

300 TL

K68

Cilt kreminde faz ayırımı

900 TL

K69

Cilt kreminde su

360 TL

K70

Pamuk numunesinde su emme ve su tutma yeteneği

360 TL

K71

Pamuk numunesinde suya batma

180 TL

K72

Pamuk numunesinde yüzey aktif madde

360 TL

K73

Pamuk numunesinde kül miktarı

180 TL

K74

Pamuk numunesinde nem

180 TL

K75

Pamuk numunesinde boyar madde

360 TL

K76

Pamuk numunesinde yağ ve yağlı madde

330 TL

K77

Sabunlarda titr noktası

660 TL

K79

Sabunlarda koroziflik

145 TL

K82

Köpük miktarı

120 TL

K84

Diş macununda incelik tayini

720 TL

K87

Kalınlık ölçümü

120 TL

K88

Asetik asite dayanım (Al folyo)

300 TL

K89

Ağır metal tayini (Al folyo)

720 TL

K90

Yapışma özelliği (streç film)

180 TL

K91

Bobin açma özelliği (streç film)

180 TL

K235

Deterjanlarda oksijen bağlı ağartıcı

420 TL

K236

Pamuk numunesinde eterde çözünen madde

420 TL

K237

Pamuk numunesinde ısı etkisi

300 TL

K239

Emme hızı (bulaşık süngeri ve temizlik bezi)

325 TL

K240

Saç boyasında aktif madde

360 TL

K241

Saç boyasında peroksit

360 TL

K242

Saç boyasında pH

120 TL

K243

Saç boyasında buharlaşma kaybı

300 TL

YAĞ ANALİZLERİ

K201

Bitkisel yağlarda iyot indisi

360 TL

K202

Bitkisel yağlarda asit indisi

360 TL

K203

Bitkisel yağlarda tortu

360 TL

K208

Yağlarda renk ve pigment

(Lovibond-Red, Lovibond-Yellow, Lovibond-Nötr, Klorofil, Karoten) (Tintometre cihazı)

300 TL

K223

Petrol ürünlerinde toplam tortu

360 TL

K244

Petrol ürünlerinde anilin noktası

840 TL

K245

Petrol ürünlerinde akma noktası

480 TL

K246

Madeni yağlarda glikol

600 TL

K247

Madeni yağlarda doygunluk

1.920 TL

K248

Madeni yağlarda demülsiyon özelliği

240 TL

K249

Madeni yağlarda su ayrışması

240 TL

K250

Madeni yağlarda yağ ayrışması

240 TL

K251

Greslerde NBR-L elastomer uyumluluğu

720 TL

K261

Madeni yağlarda buharlaşma kaybı (Noack)  

900 TL

K262

Yanma noktası

390 TL

K263

Viskozite sınıfı

360 TL

K266

Petrol ürünlerinde viskozite-ağırlık sabitinin belirlenmesi

420 TL

NUMUNE HAZIRLAMA

 

K102

Numune hazırlama (kırma, öğütme, eleme, talaş alma vb.)

210 TL

K103

Su, asit, alkali ve çeşitli çözgenlerle çözeltiye alma

210 TL

K105

Ekstraksiyon

60 TL

K106

Matriks hazırlama

125 TL

K107

Standard hazırlama

125 TL

YAŞ KİMYASAL ANALİZLER

K108

Renk indikatör titrasyon yöntemi ile asit ve baz  sayısının belirlenmesi

325 TL

K111

Poliollerde hidroksil sayısı tayini

550 TL

K112

Distilasyon yöntemi ile su oranının belirlenmesi

330 TL

K114

Kül oranının belirlenmesi

220 TL

K115

Epoksi reçinelerde epoksi içeriği tayini

550 TL

K121

Serbest izosiyanat oranının belirlenmesi (DIN 55956-82)

625 TL

K122

Üretan prepolimerlerde izosiyanat grup içeriğinin belirlenmesi

625 TL

K226

Organik gübrelerde hümik asit içeriğinin belirlenmesi

1.600 TL

K273

Kozmetik ürünlerinde serbest formaldehit tayini (TS 10235)

840 TL

K279

Hidrazin analizi (kalitatif)

2.400 TL

ALETLİ ANALİZLER

K124

FTIR spektrometresi ile spektrum çekimi

260 TL

K125

FTIR spektrum inceleme ve değerlendirme

260 TL

K127

Gaz Kromatografisi (GC) ile bileşen analizi

500 TL

K129

Termal Gravimetrik Analiz (TGA) cihazı ile termal karakterizasyonun belirlenmesi 

525 TL

K130

DSC ile termal karakterizasyonun belirlenmesi

430 TL

K131

Polimerik malzemelerde camsı geçiş sıcaklığının belirlenmesi (çift çekim, oda sıcaklığı üstü)

550 TL

K132

Polimerik malzemelerde camsı geçiş sıcaklığının belirlenmesi (çift çekim, oda sıcaklığı altı)

900 TL

K133

Termogram inceleme ve değerlendirme

175 TL

K134

Boya ve cilalarda gaz kromatografisi ile çözücü analizi

550 TL

K135

Oksidasyon indüksiyon süresinin tayini

1.200 TL

K137

Plastiklerde erime akış indeksi (MFI) ölçümü

600 TL

K196

Kromatogram inceleme ve değerlendirme

280 TL

K198

GC/MS analizi

525 TL

K199

Headspace GC-MS analizi

575 TL

K227

Göz içi lenslerde fotostabilite ölçümü

Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

K228

Göz içi lenslerde hidrolitik kararlılık ölçümleri

Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

K229

Göz içi lenslerde özütlenebilme testleri

Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

K253

GPC ile polimerlerde molekül ağırlığı tayini (mobil faz THF)

425 TL

K269

GPC ile polimerlerde molekül ağırlığı tayini (mobil faz DMF)

500 TL

K276

Uçucu organikler tayini (VOC) (otomotiv sektörü - PV 3341)  

Fiyat örneğin incelenmesinden sonra belirlenir.

K277

Etilen oksit kalıntı analizi

2.750 TL

K278

Dioksan kalıntı analizi

2.750 TL

K281

UV-Vis Spektroskopisi ile absorbans ölçümü

275 TL

K282

FLuoresans Spektroskopisi ile emisyon ölçümü

360 TL

K286

Dimeticone tayini

Fiyat örneğin incelenmesinden sonra belirlenir.

K287

Dönüşümlü voltametri ile organik malzemelerde HOMO ve LUMO enerji seviyelerinin belirlenmesi

360 TL

K288

FTIR mikroskop ile numune analizi 

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

K289

Reach kapsamında yapılan analizler 

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

K290

Polarimetre ile optik çevirme tayini 

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

K296

Yüzey/arayüzey gerilimi ve temas açısı ölçümü 

                                                         200 TL

                   

K294

Stabilite Kabini Kullanımı   

25 TL/Saat

Dikkat Edilmesi Gereken Konular Ve Ambalaj (Kimya Laboratuvarları)

 • Tüm sıvı ve katı (toz, kaya, kum, toprak gibi) malzemeler akma, sızıntı, dökülme, yırtılma tehlikesi olmayan tercihen
 • Kimyasallar için uygun plastik veya cam laboratuvar şişelerinde gönderilmelidir. Kapaklarının sıkı bir şekilde kapalı olduğundan emin olunmalıdır. Numune kapları kontamine olmamış bir şekilde ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde olmalıdır. Gıda ürünlerinde kullanılan kavanoz ve şişeler ile plastik torba ve poşetler kullanılmamalıdır.
 • Numunelerin nem alması önlenmiş olmalıdır.
  • Işıktan etkilenen numuneler için koyu renkli şişe veya ambalajlar kullanılmalıdır.
  • Üniversitelerden gelen az miktarlardaki numuneler ufak cam şişelerde veya cam tüplerde ağızları kapalı bir şekilde, kutu ambalajlarla gönderilmelidir. Alüminyum folyo kullanılmamalıdır.
 • Test edilmesi istenen belirli geometrisi olmayan numuneler (tel, çubuk, plaka gibi) yırtılma tehlikesi olmayan uygun ambalajlarda iletilmelidir.
 • Test edilmesi istenen numuneler, biri şahit, diğeri analize alınacak numune olmak üzere iki ambalaj halinde gönderilmelidir.

MİKTARLAR

Yapılacak test ve analiz türüne göre gönderilmesi gereken numune miktarları değişmektedir. Bu nedenle miktar hususunda numune gönderilmeden önce ilgili laboratuvar birimi ile görüşülmesi yerinde olur. Özellikle üniversitelerden gelen az miktardaki numunelere ait “şahit numuneler” bulundurulamadığı için ek ölçümler yapılamamaktadır. Bu konu üniversitelerin bilgisine sunulmaktadır. Yukarıda belirtilen konular dışında; numunelerin ne olduğu, müşteri numune kodu açık bir şekilde etiketleme yoluyla ambalajlarda belirtilmelidir. Kimyasal/fiziksel özellik (higroskopik, ışıktan etkilenmesi gibi) ihtiva eden numuneler etiketlerde belirtilmelidir.

 

Bilgi İçin

E-posta: kimya.analiz@tubitak.gov.tr

Tel        : 0262 677 21 98

Fiziksel Deney Ve Analizler

ÇEŞİTLİ PARAMETRE TAYİNLERİ

 

K138

Distilasyon (standart)

350 TL

K139

Distilasyon (çözücü ile inceltilebilen boyalar için-vakum)

400 TL

K140

Plastiklerde su emme oranının belirlenmesi

275 TL

K145

Kırılma indisi

175 TL

K146

Karl Fischer ile su tayini (volumetric)

300 TL

K147

Şeffaf sıvılarda renk tayini

210 TL

K149

Donma noktası

210 TL

K150

Erime noktası (kapiller metot)   

210 TL

K151

Yoğunluk

300 TL

K152

Plastiklerde yoğunluk ve özgül ağırlık

360 TL

K153

Katı madde miktarının belirlenmesi (105 OC)

210 TL

K159

Kauçuk esaslı malzemelerde ekstrakte edilebilen madde miktarının belirlenmesi

810 TL

K160

Kauçuk malzemelerde fourier transform  infrared spektroskopisi (FTIR) ile kauçuk cinsinin belirlenmesi

875 TL

K285

Köpük kesme aktivite testi ASTM E2407-04

500 TL

ÖZEL TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE PERFORMANS TESTLERİ

K265

Özel tüketim ürünlerinde performans testleri

Fiyat, örneğin incelenmesinden sonra belirlenir.

ÇÖZÜCÜ ANALİZLERİ

K166

Petrol ürünlerinde yoğunluk ve özgül ağırlık tayini (ASTMD 1298-99 ISO 12185)

210 TL

K167

Pensky-Martens kapalı kap cihazı ile alev alma noktası tayini

400 TL

K254

Cleveland açık kap cihazı ile alev alma noktası tayini

250 TL

ALKOL ANALİZLERİ

K170

Denatüre Edilmiş ve Denatüre edilmemiş Etil Alkol Analizleri (EC Council Regulation No: 625/2003)

2.600 TL

K171

Destile Alkollü İçki Analizleri (EC Council Regulation No: 2000R2870)

3.000 TL

KOMPOZİSYON - İÇERİK ANALİZLERİ

K264

Çözücü, kauçuk, plastik (polietilen, polipropilen, poliüretan, epoksi, poliamid, polyester, PVC, değişik polimerik kopolimerler vb.), boya, vernik,  kompozit malzeme vb. gibi malzemelerde kompozisyon analizleri

Fiyat örneğin incelenmesinden sonra  belirlenir.

K283

Kimyasal kompozisyon belirleme analizlerinde ön çalışma ve değerlendirme

150 TL

PATLAYICI MADDELER VE GAZ MÜHİMMATLARININ PARAMETRE ANALİZLERİ

K258

2-klorobenziliden malononitril (CS) miktarsal analiz

2.400 TL

K259

RDX-kimyasal ve fiziksel karekterizasyon (MIL-DTL - 398D)

Talep edilen parametrelere göre fiyat belirlenir.

K260

HMX-kimyasal ve fiziksel karekterizasyon (MIL-DTL - 45444C)

Talep edilen parametrelere göre fiyat belirlenir.

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektrometresi Laboratuvarı

Sıvı NMR (700 MHz)

 

 

K172

1H (proton) spektrumu

200 TL

K173

D2O-exchange spektrumu

200 TL

K174

13C (decoupled) spektrumu

240 TL

K175

13C APT spektrumu

240 TL

K176

13C (coupled) spektrumu

240 TL

K177

13C DEPT spektrumu

240 TL

K178

COSY-2D spektrumu

240 TL

K179

NOESY-2D spektrumu

240 TL

K180

ROESY-2D spektrumu

240 TL

K181

TOCSY-2D spektrumu

240 TL

K182

HETCOR-2D spektrumu

240 TL

K183

COLOC-2D spektrumu

240 TL

 

K184

HSQC-2D spektrumu

240 TL

K185

HMBC-2D spektrumu

240 TL

K186

HMQC-2D spektrumu

240 TL

K187

31P spektrumu

240 TL

K188

15N spektrumu

240 TL

K189

17O spektrumu

240 TL

K190

19F spektrumu

240 TL

K191

1H (shift reagent ile kaydırma) spektrumu

240 TL

K255

11B spektrumu

240 TL

K284

NMR cihazı ile ortalama polimer uzunluğu tayini

400 TL

Katı NMR (400 MHz)

 

 

K291

13C, 31P, 15N CP-MAS (5 kHz-15kHz)

500 TL

K292

T1, T2 ağırlıklı görüntüleme

500 TL

K293

Yayınım-ağırlıklı görüntüleme (DWI)

600 TL

“Numune haznesinde kontaminasyon oluşturulduğunda, kontamine olan her numune haznesi için 4000₺ ek ücret talep edilmektedir.

 4 saati aşan 13C NMR deneyleri için analiz ücretinin %25'si

8 saati aşan 13C NMR deneyleri için analiz ücretinin %50'si

16 saati aşan 13C NMR deneyleri için analiz ücretinin %60'si ilave edilir

**Kloroform-d1 (CDCl3), Dimetil sülfoksit-d6 (DMSO-d6) ve Döteryum oksit (D2O) harici çözücülerde çalışılması durumunda, hazırlanan her bir numune için ekstra olarak ücret talep edilir.

***Düşük sıcaklıklarda yapılacak analizler için analizin türüne göre ekstra ücret talep edilebilir.

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Kütle Spektrometresi Ve Hplc Laboratuvarı

K230

ESI-TOF kütle spektrumu (kalitatif)

550 TL

K231

MALDI-TOF kütle spektrumu

670 TL

K232

Yüksek rezolüsyonlu kütle spektrometresi (HRMS)

655 TL

K257

HPLC-UV Detection            

Ölçüm koşullarına bağlı olarak fiyat belirlenir.

K274

Kozmetik ürünlerinde paraben (Etil, metil vb.) tayini (Tek bir bileşen için, HPLC)

1.200 TL

K280

Etken madde tayini          

Fiyat örneğin incelenmesinden sonra belirlenir.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

K233

Uzmanlık alanları, proje çalışmaları vb. konularda danışmalık ve eğitim desteği verilmesi

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular Ve Ambalaj (Malzeme Laboratuvarları)

Bazı laboratuvarlarımız TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre uluslararası akreditasyon belgesine sahiptir.

Test, analiz ve tanımlama amacı ile gönderilen numunelerin ambalajlanmasında dikkat edilmesi gereken konular:

  • Gelen numunelerin (özellikle cevher, toz, kaya ve toprak gibi) laboratuvarlara gelmeden önce radyoaktivite testleri yapılmalıdır. (başta alpha-parçacık ölçümleri).
  • Tüm sıvı ve katı (toz, kaya, kum, toprak gibi) malzemeler akma, sızıntı, dökülme, yırtılma tehlikesi olmayan tercihen kimyasallar için uygun plastik veya cam laboratuvar şişelerinde gönderilmelidir. Kapaklarının sıkı bir şekilde kapalı olduğundan emin olunmalıdır. Numune kapları numuneler dışarı bulaşmamış ve kirlenmemiş ve kirliliğe yol açmayacak şekilde olmalıdır. Gıda ürünlerinde kullanılan kavanoz ve şişeler ile plastik torba ve poşetler kullanılmamalıdır.
  • Numunelerin nem alması önlenmiş olmalıdır.
  • Işıktan etkilenen numuneler için koyu renkli sise veya ambalajlar kullanılmalıdır.
  • Mikroskobik incelemeler için gönderilen numuneler mevcut halleri korunacak ve taşımadan dolayı hasara uğramayacak şekilde birden fazla numune söz konusu olduğunda, numunelerin birbirleriyle teması önlenmiş bir şekilde ambalajlanmalıdır. (malzemenin yüzeyinin ve özelliklerinin bozulmaması önem taşımaktadır).
  • Hasar tahribatsız muayeneler için numuneler orijinal haliyle laboratuvarlara iletilmelidir. Gerekirse hava polyesterli zarflar ve ambalaj malzemeleri kullanılmalıdır. Darbe almaları, yüzey bozulmaları önlenmelidir.
  • Üniversitelerden gelen az miktarlardaki numuneler ufak cam şişelerde veya cam tüplerde ağızları kapalı bir şekilde, kutu ambalajlarla gönderilmelidir. Alüminyum folyo kullanılmamalıdır.
  • Test edilmesi istenen belirli geometrisi olmayan numuneler (tel, çubuk, plaka gibi) yırtılma tehlikesi olmayan uygun ambalajlarda iletilmelidir.
  • Hastanelerden gelen numuneler temiz olmalı, sağlıksız unsurlardan arındırılmış olması gerekmektedir. Özellikle böbrek taşı numunelerinin, laboratuvar çalışmalarının güvenliği açısından kan ihtiva etmemesi ve Merkeze gönderilmeden önce dezenfekte edilmiş olmaları gerekmektedir.
  • Laboratuvarlarımızda radyoaktif numunelerin analizleri hiçbir şekilde yapılmamaktadır. Merkezde Laboratuvarlarımızda yapılacak radyasyon ölçümleri sonucu radyoaktif madde içeren numune tespit edildiğinde TAEK bilgilendirilir ve TAEK’in önerileri doğrultusunda işleme devam edilir.

MİKTARLAR

Yapılacak test ve analiz türüne göre gönderilmesi gereken numune miktarları değişmektedir. Bu nedenle miktar hususunda numune gönderilmeden önce ilgili laboratuvar birimi ile görüşülmesi yerinde olur. Özellikle üniversitelerden gelen az miktardaki numunelere ait “şahit numuneler” bulundurulamadığı için ek ölçümler yapılamamaktadır. Bu konu üniversitelerin bilgisine sunulmaktadır. Yukarıda belirtilen konular dışında; numunelerin ne olduğu, müşteri numune kodu a çık bir şekilde etiketleme yoluyla ambalajlarda belirtilmelidir. Kimyasal/fiziksel özellik (higroskopik, ışıktan etkilenmesi gibi) ihtiva eden numuneler etiketlerde belirtilmelidir.

Karar Kuralı: Karar Kuralı, belirlenmiş bir gerekliliğe uygunluğu belirtirken ölçüm belirsizliğinin nasıl hesaba katılacağını açıklayan kuraldır. Yasal otorite, kanunlar yada müşterinin aksi talebi olmadığı sürece laboratuvarımız tarafından uygunluk değerlendirme kararlarında, ölçüm belirsizliği ve güven düzeyini göz önünde bulundurmaksızın analiz sonucunun belirtilmiş sınırlar içinde olup olmadığına dayanarak uygunluk veya aykırılık kararı verilir.

Uygunluk değerlendirmesi aşamasında, analiz sonuçlarının ölçüm belirsizliği ve güven düzeyi dikkate alınarak değerlendirilmesini talep ediyorsanız ilgili laboratuvar ile  iletişime geçiniz.

 

Bilgi İçin

E-posta: malzeme.analiz@tubitak.gov.tr

Tel        : 0262 677 21 94

                                                                  

SIVI YAKIT ANALİZ LABORATUVARI

PETROL ÜRÜNÜ NUMUNELERİ: Fuel-oil, benzin, jet yakıtı gibi petrol ürünü numuneleri 3 litre, biyodizel ve motorin numuneleri 4 litre’den az olmamalı,  numune cam şişelere konmalı ve şişe ağzı sızdırmaz kapakla kapatılmış olmalıdır. Benzin numunelerinde, numune şişesi en az ¾’ü dolu olmalıdır. Numunenin cinsi (fuel-oil no:6, özel kalorifer yakıtı, normal benzin, kurşunsuz benzin, motorin gibi) numune talep yazısında ve numune kapları üzerinde belirtilmelidir. Numune ile ilgili açıklayıcı bilgi (Numune adı, kuruluş adı, numune kodu, numunenin alınış tarihi ve saati gibi) numune ambalajı üzerinde bulunmalıdır.

Gümrük numunelerinde Antrepo Beyannamesi (Numunenin hangi ülkeden geldiğini ve miktarını gösteren gümrük beyannamesidir) numuneler teslim edilirken numunelerle birlikte teslim edilmelidir.

Petrol ürünü numunelerinde numunenin en az 1 litresi şahit numune olarak saklanır. Numunenin yetersiz olduğu durumda şartlı kabul yapılır ve şahit numune saklanmaz. Petrol Ürünü numunelerine ait şahit numuneler 3 (üç)  ay boyunca saklanır.

Karar Kuralı: Karar Kuralı, belirlenmiş bir gerekliliğe uygunluğu belirtirken ölçüm belirsizliğinin nasıl hesaba katılacağını açıklayan kuraldır. Yasal otorite, kanunlar yada müşterinin aksi talebi olmadığı sürece laboratuvarımız tarafından uygunluk değerlendirme kararlarında, ölçüm belirsizliği ve güven düzeyini göz önünde bulundurmaksızın analiz sonucunun belirtilmiş sınırlar içinde olup olmadığına dayanarak uygunluk veya aykırılık kararı verilir.

Uygunluk değerlendirmesi aşamasında, analiz sonuçlarının ölçüm belirsizliği ve güven düzeyi dikkate alınarak değerlendirilmesini talep ediyorsanız ilgili laboratuvar ile  iletişime geçiniz.

 

BENZİN ANALİZİ  (TS EN 228 Standardında verilen tüm analizler yapılabilmektedir.)

E9

Bakır korozyon testi* (ASTM D 130, EN ISO 2160, TS 2741 EN ISO 2160) 

108 TL

E10

Distilasyon* (ASTM D 86, EN ISO 3405, TS EN ISO 3405)

180 TL

E11

Doktor testi*  (TS 2884)

120 TL

E12

Kurşun tayini* (EN 237, TS EN 237)

340 TL

E13

Kükürt tayini* (ASTM D 5453, EN ISO 20846, TS EN 20846)

205 TL

E14

Merkaptan kükürt tayini* (ASTM D 3227, ISO 3012, TS 8456 ISO 3012) 

340 TL

E15

Mevcut sakızlanma miktarı* (ASTM D 381, EN ISO 6246, TS EN ISO 6246) 

240 TL

E16

Oksidasyon kararlılığı testi * (EN ISO 7536, TS 2646 EN ISO 7536, ASTM D 525)

210 TL

E17

Oktan sayısı RON* (ASTM D 2699, ISO 5164, TS EN ISO 5164)

500 TL

E18

Oktan sayısı MON* (ASTM D 2700, ISO 5163, TS EN ISO 5163) 

500 TL

E20

Yoğunluk* (ASTM D 4052, ISO 12185, TS EN ISO 12185)

85 TL

E44

Hidrokarbon tiplerinin dağılımı (FIA)* (ASTM D1319, EN 15553, TS EN 15553)

575 TL

E52

Buhar kilitlenme indeksi* (TS EN 228)

(Distilasyon ve Reid Buhar Basıncı analizleri yaptırıldığında ücretsizdir.)  

265 TL

E53

Oksijenli bileşiklerin tayini* (EN 13132, TS EN 13132) 

480 TL

E54

Benzen tayini *(GC metodu ile) (EN 12177, TS EN 12177) 

220 TL

E131

Buhar basıncı tayini (DVPE)* (EN 13016-1, TS EN 13016-1)

85 TL

E256

Görünüm* (İşletme içi metot) 

55 TL

E263

Mangan tayini * (EN 16136, TS EN 16136 )

250 TL

MOTORİN ANALİZİ  (TS EN 590 Standardında verilen tüm analizler yapılabilmektedir.)

E9

Bakır korozyon testi* (ASTM D 130, EN ISO 2160, TS 2741 EN ISO 2160)

108 TL

E10

Distilasyon* (ASTM D 86, EN ISO 3405, TS EN ISO 3405)

180 TL

E13

Kükürt tayini* (ASTM D 5453, TS EN ISO 20846, EN ISO 8754, TS EN ISO 8754)

205 TL

E20

Yoğunluk* (ASTM D 4052, EN ISO 12185, TS EN ISO 12185)

85 TL

E25

Kül tayini* (ASTM D 482, EN ISO 6245, TS EN ISO 6245)

160 TL

E26

Parlama noktası tayini* (ASTM D 93,EN ISO 2719, TS EN ISO 2719)

145 TL

E27

Toplam kirlilik * (EN 12662, TS EN 12662) 

180 TL

E29

Setan indisi* (EN ISO 4264, TS EN ISO 4264)

(Distilasyon ve yoğunluk analizleri yaptırıldığında ücretsizdir.)

265 TL

E30

Soğuk filtre tıkanma noktası tayini* (EN 116, TS EN 116, EN 116A/C, TS EN 116A/C)

195 TL

E31

Su tayini* (ASTM D 6304, EN ISO 12937, TS 6147 EN ISO 12937)

120 TL

E42

Asit sayısı* (ASTM D 664)

300 TL

E43

Bulutlanma noktası tayini* (ASTM D 2500, EN 23015, TS 2834 EN 23015)

180 TL

E56

Karbon kalıntısı tayini* (EN ISO 10370, TS 6148 EN ISO 10370, ASTM D 4530) 

180 TL

E58

Kinematik viskozite tayini *

(EN ISO 3104, TS 1451 EN ISO 3104,ASTM D 445,ISO 3105, ASTM D 446)

160 TL

E59

Yağlama özelliği (Lubricity test)* (EN ISO 12156-1, TS EN ISO 12156-1)

675 TL

E60

Setan sayısı* ( EN 5165, TS EN ISO 5165, ASTM D 613) 

600 TL

E61

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH)* (EN 12916, TS EN 12916) 

385 TL

E62

Oksidasyon kararlılığı* (EN ISO 12205, TS EN ISO 12205)

600 TL

E132

Yağ asidi metil esteri tayini *(EN 14078, TS EN 14078)

195 TL

E194

Motorinde element tayini – ICP metodu (metal başına) (ASTM D 7111)

(Alüminyum, Baryum, Kalsiyum, Krom, Bakır, Demir, Lityum, Kurşun, Magnezyum, Mangan, Molibden, Nikel, Potasyum, Silikon, Gümüş, Titanyum, Vanadyum, Çinko) 

305 TL

E201

Anilin noktası tayini (ASTM D 611-A) 

810 TL

E202

Dizel indisi (ASTM D 976) (Anilin Noktası ve Yoğunluk yaptırıldığında ücretsizdir) 

800 TL

E203

Görünüm (ASTM D 4176) 

55 TL

E204

Distile petrol ürünlerinde kaynama aralıklarının GC ile belirlenmesi (ASTM D 2887, ASTM D6352)

490 TL

E247

Türetilmiş setan sayısı (ASTM D 7668) 

380 TL

E263

Mangan tayini *(EN 16576, TS EN 16136)

250 TL

KALORİFER YAKITI VE FUEL OİL ANALİZİ

E13

Kükürt tayini* (EN ISO 8754,TS EN ISO 8754)

205 TL

E20

Yoğunluk* (ASTM D 4052, EN ISO 12185, TS EN ISO 12185)

85 TL

E25

Kül tayini* (ASTM D 482, EN ISO 6245, TS EN ISO 6245) 

160 TL

E26

Parlama noktası tayini* (ASTM D 93, ISO 2719, TS EN ISO 2719)

145 TL

E33

Akma noktası tayini* (ASTM D 97, ISO 3016, TS EN ISO 3016)

205 TL

E34

Ekstraksiyon yöntemi ile sediment tayini (EN ISO 3735, ASTM D 473, TS 6948 EN ISO 3735)

180 TL

E38

Saybolt viskozite tayini (ASTM D 88, TS 2031) 

160 TL

E39

Su ve sediment tayini (ASTM D 1796, ISO 9030, TS 1150 ISO 9030) 

180 TL

E42

Asit sayısı (ASTM D 664) 

300 TL

E58

Kinematik viskozite tayini *

(EN ISO 3104,TS 1451 EN ISO 3104,ASTM D 445,ISO 3105,ASTM D 446)

160 TL

E56

Karbon kalıntısı tayini* (EN ISO 10370, TS EN ISO 10370, ASTM D 4530)

180 TL

E63

Distilasyon ile su tayini * (EN 1428, TS EN 1428) 

90 TL

E67

Üst ısıl değer tayini (ASTM D 240, TS 1740)

190 TL

E149

Metal tayini - ICP Metodu (Metal Başına)-(IP 501)

Alüminyum, Silisyum, Vanadyum, Çinko, Kalsiyum, Fosfor

360 TL

E151

Toplam tortu tayini * (ISO 10307-1 TS ISO 10307-1, ISO 10307-2 TS ISO 10307-2)

385 TL

E205

Asfalten tayini (ASTM D 6560, IP 143, ASTM D 3279)

540 TL

E206

Uyumluluk ve kararlılık tayini (ASTM D 4740)

250 TL

E207

Hesaplanmış karbon aromatikliği indisi (CCAI) (ISO 8217 Annex-F)

(Yoğunluk ve Viskozite yaptırıldığında ücretsizdir.) 

245 TL

E222

Görünüm* (İşletme içi metot)

55 TL

BİYODİZEL ANALİZİ

E9

Bakır korozyon testi (ASTM D 130, EN ISO 2160, TS 2741 EN ISO 2160) 

 108 TL

E13

Kükürt tayini  (EN ISO 20846, TS EN ISO 20846, ASTM D 5453) 

205 TL

E16

Oksidasyon kararlılığı (EN 14112, TS EN 14112)

210 TL

E20

Yoğunluk  (ASTM D 4052, EN ISO 12185, TS EN ISO 12185) 

85 TL

E26

Parlama noktası tayini ( EN ISO 3679, TS EN ISO 3679 )

145 TL

E27

Toplam kirlilik  (EN 12662, TS EN 12662)

180 TL

E30

Soğuk filtre tıkanma noktası tayini (EN 116, TS EN 116, EN 116A/C, TS EN 116A/C)

195 TL

E31

Su tayini (EN ISO 12937, TS 6147 EN ISO 12937)

120 TL

E33

Akma noktası tayini (ASTM D 97, ISO 3016, TS EN ISO 3016) 

205 TL

E56

Karbon kalıntısı tayini (ASTM D 4530, EN ISO 10370, TS EN ISO 10370) 

180 TL

E58

Kinematik viskozite tayini

(ASTM D 445, ASTM D 446, ISO 3105, EN ISO 3104,  TS 1451 EN ISO 3104)

160 TL

E60

Setan sayısı  (ASTM D 613, EN ISO 5165, TS EN ISO 5165) 

600 TL

E69

Sülfatlanmış kül tayini  (TS 1985, ISO 3987)

145 TL

E82

İyot sayısı  (EN 14111, TS EN 14111) 

300 TL

E83

Asit sayısı  (EN 14104, TS EN 14104) 

300 TL

E133

Net yanma ısısı  ( ASTM D 240) 

290 TL

E135

Grup I metaller  (Sodyum+Potasyum)  (EN 14108, EN 14109) 

340 TL

E136

Grup II metaller (Kalsiyum+Magnezyum)  (EN 14538, TS EN 14538)

340 TL

E137

Fosfor içeriği  (EN 14107, TS EN 14107) 

255 TL

JET YAKIT  ANALİZİ

E9

Bakır korozyon testi* (ASTM D 130, EN ISO 2160, TS 2741 EN ISO 2160)

     108 TL

E10

Distilasyon* (ASTM D 86, EN ISO 3405, TS 1232 EN ISO 3405)

180 TL

E11

Doktor testi * (TS 2884)

120 TL

E13

Kükürt tayini * (ASTM D 5453, EN ISO 20486, TS EN ISO 20846)

205 TL

E14

Merkaptan kükürt tayini* (ASTM D 3227, ISO 3012, TS 8456 ISO 3012)

340 TL

E15

Mevcut sakızlanma miktarı* (ASTM D 381, EN ISO 6246, TS EN ISO 6246)

240 TL

E20

Yoğunluk* (ASTM D 4052, ISO 12185, TS EN ISO 12185)

85 TL

E42

Asit sayısı * (ASTM D 664) 

300 TL

E44

Hidrokarbon tiplerinin dağılımı (FIA)* (ASTM D1319, EN 15553, TS EN 15553) 

575 TL

E58

Kinematik viskozite tayini *

(ASTM D 446, ISO 3105, EN ISO 3104, TS 1451 EN ISO 3104, ASTM D 445)

160 TL

E96

Parlama noktası tayini * Abel Metodu (EN ISO 13736, TS EN ISO 13736) 

160 TL

E101

İslenme noktası (ASTM D 1322, ISO 3014)

130 TL

E102

Termal kararlılık * (JFTOT) (ASTM D 3241, TS ISO 6249)

865 TL

E103

Su reaksiyonu (ASTM D 1094)

200 TL

E104

Elektriksel iletkenlik (ASTM D 2624) 

220 TL

E138

Net yanma ısısı (ASTM D 3338-05)

(Distilasyon, yoğunluk, kükürt, hidrokarbon tiplerinin dağılımı analizleri yaptırıldığında ücretsizdir).

500 TL

E208

Potansiyel sakızlanma miktarı (ASTM D 873)

320 TL

E209

Renk tayini * (ASTM D 6045)

100 TL

E201

Anilin noktası tayini (ASTM D 611 - A)

810 TL

E210

Donma noktası tayini (ASTM D 2386, ISO 3013, IP 16)

230 TL

GAZYAĞI ANALİZİ

E9

Bakır korozyon testi* (ASTM D 130, EN ISO 2160, TS 2741 EN ISO 2160)

108 TL

E10

Distilasyon* (ASTM D 86, EN ISO 3405, TS EN ISO 3405)

180 TL

E13

Kükürt tayini* (ASTM D 5453, EN ISO 20846, TS EN ISO 20846, EN ISO 8754, TS EN ISO 8754)

205 TL

E14

Merkaptan kükürt tayini* (ASTM D 3227, ISO 3012, TS 8456 ISO 3012) 

340 TL

E20

Yoğunluk* (ASTM D 4052, EN ISO 12185, TS EN ISO 12185)

85 TL

E26

Parlama noktası tayini* (ASTM D 93, ISO 2719, TS EN ISO 2719) 

145 TL

E42

Asit sayısı  (ASTM D 664) 

300 TL

E58

Kinematik viskozite tayini*

(EN ISO 3104, TS 1451 EN ISO 3104, ASTM D 445, ASTM D 446, ISO 3105)

160 TL

E96

Parlama Noktası Tayini - ABEL (ASTM D 56, IP 170)

    160 TL

E101

İslenme noktası (ASTM D 1322, ISO 3014)

130 TL

E110

Saybolt renk tayini* (ASTM D 156, ASTM D 6045)

150 TL

E112

Yanma testi* (ASTM D 187, TS 2549) 

380 TL

E209

Renk tayini * (ASTM D 6045) 

100 TL

E201

Anilin noktası tayini (ASTM D 611-A) 

810 TL

E210

Donma noktası tayini (ASTM D 2386, ISO 3013, IP 16)

230 TL

E257

Görünüm* (İşletme içi metot)

55 TL

GENEL ANALİZLER

E42

Asit sayısı (ASTM D 664)

300 TL

E43

Bulutlanma noktası tayini* (ASTM D 2500, EN 23015, TS 2834 EN 23015)

180 TL

E45

Üst ısıl değer tayini (ASTM D 240) 

220 TL

E211

Renk tayini Pt-Co - Lovibond  Metodu (ASTM D 5386)

135 TL

E248

Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) Analizi 

800 TL

E255

Motorin YAME karışımı Oksidasyon Kararlığı * (EN 15751, TS EN 15751) 

320 TL

E275

ICP Element Analizi 

150 TL

E276

Klor Tayini 

150 TL

E307

X-ışını floresans spektroskopisi ile metal taraması

1.020 TL

BAZ YAĞI ANALİZİ

E9

Bakır korozyon (ASTM D 130, EN ISO 2160, TS 2741 EN ISO 2160) 

108 TL

E13

Kükürt tayini  (EN ISO 8754, TS EN ISO 8754,EN ISO 20847, TS ISO 20847)

205 TL

E20

Yoğunluk  (ASTM D 4052, EN ISO 12185, TS EN ISO 12185) 

85 TL

E31

Su tayini* (ASTM D 6304, EN ISO 12937, TS 6147 EN ISO 12937)

120 TL

E39

Su ve sediment (ASTM D 1796, ISO 9030 TS 1150 ISO 9030)

180 TL

E42

Asit sayısı  ( ASTM D 664)

300 TL

E56

Karbon kalıntısı tayini (EN ISO 10370, TS EN ISO 10370 ASTM D 4530) 

180 TL

E122

Parlama noktası ( ASTM D 92 ) 

145 TL

E124

Kinematik viskozite 40 C *

(ASTM D 445, EN ISO 3104, TS 1451 EN ISO 3104, ASTM D 446, ISO 3105)

375 TL

E125

Kinematik viskozite 100 C *

(ASTM D 445, EN ISO 3104, TS 1451 EN ISO 3104, ASTM D 446, ISO 3105)

375 TL

E126

Viskozite indeksi * (TS ISO 2909)                                                                                           

(40 ve 100 C de kinematik viskozite analizleri yaptırıldığında ücretsizdir.)

750 TL

 

E190

Yağda metal tayini (parametre başına) (ASTM D 5185) (Gümüş, Alüminyum, Bor, Baryum, Kalsiyum, Krom, Bakır, Demir, Magnezyum, Mangan, Molibden, Sodyum, Nikel, Fosfor, Kurşun, Silisyum, Kalay, Titanyum, Vanadyum, Çinko, Kükürt, Potasyum)

310 TL

E214

Baz sayısı (ASTM D 4739) 

445 TL

E217

Renk tayini * (ASTM D 6045) 

140 TL

E262

Akma noktası * (ASTM D 97, ISO 3016, TS EN ISO 3016)

505 TL

DENİZCİLİK YAKITLARI ANALİZİ

E13

Kükürt tayini* (EN ISO 8754, TS EN ISO 8754)

205 TL

E20

Yoğunluk* (ASTM D 4052, EN ISO 12185, TS EN ISO 12185)

 85 TL

E25

Kül tayini* (ASTM D 482, EN ISO 6245, TS EN ISO 6245)

160 TL

E26

Parlama noktası * (ASTM D 93, ISO 2719, TS EN ISO 2719)

145 TL

E29

Setan indisi* (EN ISO 4264,TS EN ISO 4264)

(Distilasyon ve Yoğunluk analizleri yaptırıldığında  ücretsizdir.)

265 TL

E33

Akma noktası tayini* (ASTM D 97,  ISO 3016, TS EN ISO 3016) 

205 TL

E42

Asit Sayısı* (ASTM D 664)

300 TL

E43

Bulutlanma noktası tayini* (ASTM D 2500, EN 23015, TS 2834 EN 23015)

180 TL

E56

Karbon kalıntısı tayini* (ASTM D 4530, EN ISO 10370, TS 6148 EN ISO 10370)

180 TL

E58

Kinematik viskozite * (EN ISO 3104 ,TS 1451 EN ISO 3104, ASTM D 445, ASTM D 446, ISO 3105)

160 TL

E60

Setan sayısı (ASTM D 613, EN ISO 5165, TS EN ISO 5165)

600 TL

E62

Oksidasyon kararlılığı ( EN ISO 12205, TS EN ISO 12205)

600 TL

E63

Distilasyon ile su tayini* (EN 1428, TS EN 1428) 

90 TL

E149

Metal tayini (parametre başına) (IP 501) (Alüminyum, Silisyum, Vanadyum, Çinko, Kalsiyum, Fosfor)

360 TL

E215

Distilasyon ile su tayini (ISO 3733, ASTM D 95) 

180 TL

E151

Toplam tortu tayini * (ISO 10307-1 TS ISO 10307-1, ISO 10307-2 TS ISO 10307-2)                 

385 TL

E201

Anilin noktası tayini (ASTM D 611-A)

810 TL

E202

Dizel indisi (ASTM D 976) (Anilin Noktası ve Yoğunluk yaptırıldığında ücretsizdir) 

800 TL

E217

ASTM renk tayini * (Lovibond metodu- (ASTM D 6045)) 

140 TL

E258

Görünüm* (İşletme içi metot)

55 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.