Articles

-A +A
 • E. Tekin,  S. P. Mucur, E. Parlak and D. A.M. Egbe, " PLEDs based on PPE-PPV Polymers" 27 Haziran-1 Temmuz, 2011 7.Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, Sabancı Üniversitesi, İstanbul
 • N. Töre, E. Parlak and A. O. Kodolbaş, "Low Threshold voltage PPV based PLED using Indium Free Anode". 27 Haziran-1 Temmuz 2011, 7. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.
 • A.O.Kodolbas, “Gunes Pillerinin Uretimi, Performans Olcumleri ve Turkiye Đcin Ornek Hedefler”, Gunes Enerjisi İle Elektrik Uretimine Yonelik Ekipmanların Yerli Kaynaklar Kullanılarak Uretimi Ve Diğer Gunes Uygulamaları Paneli, İstanbul Sanayii Odası, Odakule, 19 Kasım, 2008.
 • A.O.Kodolbas, "Hidrojenlendirilmis amorf silisyum ve ilgili gunes pillerinde yarı-kararlı ısık kusurların incelenmesi", Ege Universitesi Gunes Enerjisi Enstitusu VI. Yenilenebilir Enerjiler Sempozyumu, 9-11 Ekim, 2008.
 • A. O. Kodolbas, "Turkiye icin farklı gunes pillerinin uretimi ve performans olcumlerinin gerceklestirilmesi", Gunes Enerjisinde Yeni Ufuklara Doğru Fikir Paylasımı ve Nihai Urunlerinin Tanıtımı Toplantısı, 30 Ocak, 2009, MTA Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • N. Töre, E. Parlak, P. Aydoğan, T. A. Tumay, S. E. San, “Gümüş Nanoparçacıkların Organik Güneş Pili Performansı Üzerindeki Etkisi”, III. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, 14-15 Haziran 2012, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, P29.
 • S. Birdoğan, Y. Yerli, S.E. San, T.A. Tumay, “Quantum Dot Güneş Pilleri”, ”, III. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, 14-15 Haziran 2012, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, S9.
 • E.A. Parlak, N. Töre, D.A.M. Egbe, “Polimer Moleküler Ağırlığının Organik Güneş Pili Performansı Üzerindeki Etkisi”, III. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, 14-15 Haziran 2012, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, S17.
 • T.A.Tumay, E.Parlak, N.Töre, P. Aydoğan, “Titanyum Dioksit Katmanının PCDTBT:PCBM Güneş Pillerinin Verim ve Kararlılığına Etkisinin İncelenmesi”, 26. Ulusal Kimya Kongresi, Fethiye/Muğla, 1-6 Ekim 2012, PP-TR-084.
 • S.Birdoğan, T.A.Tumay, Y.Yerli, “Quantum Dot Güneş Pilleri”, 1. Ulusal Fotonik Bilimi ve Sensör Teknolojileri Konferansı, Gebze/Kocaeli, 25 Eylül 2012.
 • N.Töre, E.A.Parlak, T.A.Tumay, Ş. Sarıdoğan, “PCDTBT Polimer Güneş Pillerinin Performansının Ag Nanoparçacık Kullanılarak Artırılması", 14. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, İstanbul, 14 Eylül 2012, P-57.
 • E.Tekin, S.P.Mucur, T.A.Tumay, "İletken Nano-Parçacıkların OLED Performansına Etkileri", 26. Ulusal Kimya Kongresi, Fethiye/Muğla, 1-6 Ekim 2012, PP-TR-029.
 • S.P.Mucur, N.Babayiğit, E.Tekin, "Organik Işık Yayan Diyodların Çalışma Prensibi ve Karakterizasyonu" (Poster) 1. Ulusal Fotonik Bilimi ve Sensör Teknolojileri Konferansı, UME- TÜBİTAK, Gebze, 25-09-2012
 • S.P.Mucur, N.Babayiğit, E.Tekin, "Organik Işık Yayan Diyodlarda Yarıömür ve Kararlılık" 14.Ulusal Optik, Elektro – Optik ve Fotonik Çalıştayı, Koç Üniversitesi, İstanbul 14-09-2012, Poster No: P-56
 • K. Kutlu, O. Özdemir, U. D. Menda, G. Çelikok, P. Gökdemir, A. E. Saatci, P. Aydoğan, A. O. Kodolbaş, R. Kangı, O. Yılmaz, "Characterization of Doped Amorphous and Crystalline Silicon Interface for HIT Solar Cell", SuNEC Sun New Energy Conference 5-7 Temmuz 2011, Sicilya, İtalya, En iyi poster ödülü
 • P. Aydoğan, E. Parlak, O. Özdemir, K. Kutlu "Improvement of Organic Solar Cell efficiency using Silver cathode" , 5-9 Eylül 2011, Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum
 • S. O. Aytekin, R. İnce, A. O. Kodolbaş, "Charracterisation of Poruos Silicon by Scanning Electron Microscopy and Raman Spectroscopy", 5-9 Eylül 2011, Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum, Sözlü Sunum
 • A. Bacıoğlu, A. O. Kodolbaş, Ö. Öktü, “Observation and enhancement of visible photoluminescence of PECVD a-SiO_{x}:H (x<2) thin films by microcavity effect”, Oral Presentation, European MRS, Warsaw, Poland, October 2009.
 • A. Bacıoğlu, A. O. Kodolbaş, Ö. Öktü, “Excitation Power Dependent Photoluminescence of PECVD a-SiOx:H (x<2) Thin Films”, 23rd International Conference on Amorphous and Nanocrystalline Semiconductors, Utrecht, the Netherlands, August 23-28, 2009.
 • Ö. Pehlivan, O. Yılmaz, A. O. Kodolbaş, Ö. Duygulu, M. Tomak, Structural Characterization of Intrinsic a-Si:H Thin Films for Silicon Heterojunction Solar Cells, Solar TR-2,, Solar Electricity Conference and Exhalation, 7-9 November 2012, Antalya, Turkey.
 • N. Evcimen Duygulu, A. O. Kodolbaş, Ö. Duygulu, A. Ekerim, Structural, Optical and Electrical Propertiesof Zinc Oxide and Aluminium Doped Zinc Oxide for Photovoltaic Application, Solar TR-2,, Solar Electricity Conference and Exhalation, 7-9 November 2012, Antalya, Turkey.
 • A.Yenisoy, A.O. Kodolbaş, T. Tut, S. Tüzemen, “Improvement of PV conversion efficiency of DSSCs using Au plasmonic layers”, (Poster Presentation), Solar TR-2,, Solar Electricity Conference and Exhalation, 7-9 November 2012, Antalya, Turkey.
 • D. Menda, O.Özdemir, O. Kodolbaş, O. Yılmaz, Ö. Pehlivan, K. Kutlu, “Effects of Substrate Temperature and Annealing on PECVD Grown HIT Solar Cells”, Solar TR-2,, Solar Electricity Conference and Exhalation, 7-9 November 2012, Antalya, Turkey.
 • N. Tore, E.A. Parlak, T.A. Tumay, D.A. Egbe, P. Kavak, “Enhancement of  Stability Organic Solar Cell With Silver Nanoparticles”, Solar TR-2,, Solar Electricity Conference and Exhalation, 7-9 November 2012, Antalya, Turkey.
 • E.A. Parlak, N. Tore, D.A. Egbe, P. Kavak, Large Area  Organic Solar Cells, Solar TR-2, Solar Electricity Conference and Exhalation, 7-9 November 2012, Antalya, Turkey.
 •  P. Kavak, E.A. Parlak, O. Özdemir, K. Kutlu, Charge Transport in PCDTBT/PCBM Based Organic Solar Cell, Solar Electricity Conference and Exhalation, 7-9 November 2012, Antalya, Turkey
 • Volkan ENÇ, Aynur KEMİRTLEK, Mustafa KARA, Yasemin TABAK, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi Çamurlarının Endüstriyel Ölçekte Tuğla Üretiminde Kullanılması, İstanbul Uluslararası Katı Atık Su ve Atıksu Kongresi 2013 (Istanbul3Wcongress 2013), 22-24 Mayıs 2013
 • Yasemin TABAK, Kasım BAYNAL, Mert ONAN, Ekrem ALTUNCU, Investigation of Optimum Mixture by Using Taguchi Design Approach for Precast Concrete, International Science and Technology Conference (ISTEC), Dubai, 13-15 December 2012
 • Eda ELMAS, Mehmet Giray ÖREN, Yasemin TABAK, Ayşen KILIÇ, Murat TOPRAK, Porselen İzolatör Montaj Harcının Priz Süresinin Sıcak Su Kürü ile Hızlandırılması, 8. Seramik Kongresi 2012, Afyonkarahisar, 22-24 Kasım 2012
 • Halil İ. BAKAN  ve K. KORKMAZ, TiCN Takviyeli 316L Paslanmaz Çelik Köpüklerin Üretimi ve Özellikleri, 6. Uluslararası Toz Metalurjisi Kongresi ve Sergisi, 05-09 Eylül ODTÜ- Ankara,  261-266.
 • Mustafa Kara, Yasemin Tabak, Şenol Yıldız, Volkan Enç, Aynur Kemirtlek, The Usage of Sewage Sludge in Cement Kiln as Supplementary Fuel, EurAsia Waste Management Symposium, Haliç Congress Center İstanbul, Turkey, 14-16 November 2011
 • Yasemin Tabak, Mustafa Kara, Esin Günay, Şenol Yılmaz, Seramik Fabrikalarındaki Yer Karosu Üretiminden Kaynaklanan Atıkların Beton Üretiminde Değerlendirilmesi, 3. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2011), Girne, KKTC., 06-10 Eylül 2011
 • Mustafa Kara, Esin Günay, Yasemin Tabak, Şenol Yıldız, Volkan Enç, Atıktan Türetilmiş Yakıtın Çimento Üretiminde Kullanımına Yönelik Türkiyede'ki İlk Uygulama, 3. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2011), Girne, KKTC., 06-10 Eylül 2011
 • Halil İ. BAKAN, Ti-6Al-4V Esasli Metalik Köpüklerin Toz Metalurjisi Yöntemiyle Üretimi, 5. Uluslararası Toz Metalurjisi Kongresi ve Sergisi, 08-12 Ekim 2010, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniv.  Ankara,  450-465
 • Kılıç, A., Addemir, O., Günay, V., LTCC Uygulamaları İçin Cam/Al2O3 Kompozitlerinin Sinterlenme Özellikleri, IMMC’15. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, İstanbul, 11-13 Kasım 2010
 • Kara, M., Günay, E., Kılıç, A., Eco-ductile Composite Concrete For Sustainable City Infrastructure, 14th International Conference on Ecology and New Building Materials and Products, Telc, Czech Republic, pp 70-73, 8-10 Haziran 2010
 • Yasemin Tabak, Mustafa Kara, Esin Günay, Şenol Yılmaz, Yer Karosu Atıklarının Agrega Olarak Betonda Kullanılabilirliği, 15th Int Metallurgy & Materials Cong (IMMC2010), İstanbul, 11-13 Nov 2010
 • Yasemin Tabak, Mustafa Kara, Esin Günay, Şenol Yılmaz, Environmentally Friendly Concrete from Floor Tile Waste, 14th Int. Conf. on Ecology And New Building Materials And Products, Telč, Czech Republic, June 8-10, 2010
 • Yasemin Tabak, Mustafa Kara, Esin Günay, Şenol Yılmaz, Yer Karosu Atıklarının Beton Üretiminde Kullanımı ile Seramik Sektöründeki Atık Yükünün Azaltılması, İ.T.Ü. 12. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, 16-18 Haziran 2010
 • Mustafa Kara, Esin Günay, Yasemin Tabak, Şenol Yıldız, Volkan Enç, Atıktan Türetilmiş Yakıtın Çimento Üretiminde Emisyon Açısından İrdelenmesi, NÜYEK 2009 1. Uluslararası Katılımlı Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konferansı, Ankara Gazi Üniversitesi, 29 Eylül 2009
 • A. Christogerou, T.Kavas, Y. Pontikes, S. Koyas, Y.Tabak and G.N. Angelopoulos, “ Boron Wastes as a Flux in the Heavy Clay Industry”, ICC 2 (2nd International Ceramic Congress), July 2008, Verona, Italy
 • Mustafa Kara, Esin Günay, Yasemin Tabak, Şenol Yıldız, Volkan Enç, Ahmet Vasfi Pekin, Ufuk Durgut, “Kentsel Katı Atıktan Türetilmiş Alternatif Yakıtın Çimento Fabrikalarında İkincil Yakıt Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması”, 10. Uluslar arası Yanma Sempozyumu, 09–10 Ekim 2008, Sakarya Üniversitesi
 • Mustafa Kara, Esin Günay, Yasemin Tabak, Şenol YILDIZ, Volkan ENÇ, “The Usage Of Refuse Derived Fuel From Urban Solid Waste In Cement Industry As An Alternative Fuel”, The 6th IASME/WSEAS International Conference on Innovation Heat Transfer, Thermal Engıneerıng and Envıronment (HTE'08), 20-22 Ağustos 2008, Yunanistan, Rodos
 • T.Kavas, S.Koyas, Y.Tabak, I.Vangelatos, G.N.Angelopoulos, “Wastes from Alumina and Boron Production as Raw Materials for Belite Cement”, 10th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society, June 2007, Berlin, Germany
 • A. Christogerou, T.Kavas, Y. Pontikes, S. Koyas, Y.Tabak and G.N. Angelopoulos” ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΒΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”, 2007, Athens, Greece
 • KAVAKLI, B., OKYAR, F., Çini Hamurundaki Kil Oranının Masse Mukavemet Özelliklerine Etkisi, XI.Ulusal Kil Sempozyumu, Sayfa: 269- 280, Eylül 2003
 • KAVAKLI, B., KARA, M., Yüksek Fırın Curufları İle Marshall Boya Atıksu Arıtma Çamurlarının Dekoratif Yapı Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi, 11th International Metallurgy& materials Congress, Sayfa: 107, 5- 8 Haziran 2002
 • Boyraz, T., Kılıç, A., Karakaş, Y., Addemir, O., Seramik Hammaddelerden Diş Porselen Tozlarının Üretimi ve Porselen Diş Yapımı, 3. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı, Ankara, 4-8 Eylül 2002
 • Boyraz, T., Kılıç, A., Addemir, O., “Mekanik Alaşımlama Yöntemiyle Hazırlanmış ve Basınçsız Sıcak Şekillendirilmiş Zirkonya Seramiklerden Bağlayıcı Giderme”, 11. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi ve Fuarı, 5-9 Haziran 2002, İstanbul.
 • Kılıç, A., Karasu, B., Limonitin Yumuşak Porselen Sırlarında Renklendirici Olarak Değerlendirilmesi, 8. Denizli Malzeme Sempozyumu (‘Malzeme 2000’) 26-28 Nisan 2000, Denizli, (8. Denizli Malzeme Sempozyumu Kitabı’nda yayınlanmıştır.)
 • KAVAKLI, B., ARCASOY, A., Yüksek Fırın Cürufları İle Gencer Alüminyum Atıksu Arıtma Çamurlarının Yapı Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi, Uluslararası Katılımlı IV. Seramik Kongresi, Sayfa: 103-110, Eylül 1998
 • Alüminyum Ekstrüzyon Kalıp Yüzeylerinin Performanslarının Geliştirilmesinde Nitelikli Sert Kaplamaların Geleceği” B. Yüksel, Y. Birol, 5. Alüminyum Sempozyumu 2011, İstanbul, s.81-87.
 • “Alüminyum Oksit Gözeneklerinin Yapısal Özelliklerine Deoksidasyon Parametrelerinin Etkileri”, P. Özer, B. Yüksel, Y. Birol, 5. Alüminyum Sempozyumu 2011, İstanbul, s.88-94.
 • “2014 Alaşımlı Biyetler ile Yarı-Katı Halde Ekstrüzyon Denemeleri”, Y. Birol, A. Güven, L. Çapan, 5. Alüminyum Sempozyumu 2011, İstanbul, s.144-150.
 • “İçten soğutma ve Karıştırma Uygulamasının Tiksotropik Alüminyum Döküm Yapısı Üzerindeki Etkisi, Y. Birol, 5. Alüminyum Sempozyumu 2011, İstanbul, s.314-323.
 • “Alüminyum Döküm Alaşımlarında AlTi5B1 ve AlB3 Esaslı Tane İncelticilerin Performansları”,  5. Alüminyum Sempozyumu 2011, İstanbul, s.378-385.
 • “Alüminyum Folyo Üretiminde İkiz bant Döküm Teknolojisi”, U. Bozan, A. Gebitekin, B. Sürücü, Y. Birol, 5. Alüminyum Sempozyumu 2011, İstanbul, s.409-418.
 • Y. Birol, Grain Refinement in Aluminium Shape Casting, 3rd Int. Aluminium Conference, Arak, Iran, 2012, p.1-12.
 • H. Çavuş, B. Güleryüz, P. Özer, B. Yüksel,Y. Birol, I. Yusufoğlu, M. Aslan, “UV-Visible Reflection Spectra of Nickel Nanorods Fabricated by Porous Anodic Alumina Templates and Electrodeposition”, 8th Nanoscience and Nanotechnology Conference, 27-28 June 2012, Ankara, Turkey
 • P. Özer, B. Yüksel, Y. Birol, “Structural Study on Anodic Aluminum Oxides Fabricated by Using Different Chemical Etching, VI Aluminium Surface Science & Technology, 27 – 31 May 2012, Sorrento, Italy
 • Y. Birol, Thermal fatigue testing of duplex-coated hot work tool steels at elevated temperatures, 14th International Conference on Materials Forming, Belfast, UK, 2011.
 • P. Özer, B. Yüksel, M. Aslan, Y. Birol Highly Ordered Arrays of Nickel Nanowires Fabricated by using the AAO Template Combined with the Electrodeposition, 7th Nanoscience and Nanotechnology Conference - June 27 -July 1 2011
 • B.Yüksel ve Y. Birol, Wear Behaviour of Physical Vapour Deposition Coatings Applied to Aluminium Extrusion Dies, Friction, Wear and Wear Protection, 26 – 28 October 2011, Karlsruhe, Germany.
 • K. Allahverdi,  A. Secgin, M. F. Huseyinoglu, "Determination of Raman spectra of various food samples using a Portable Raman Spectrometer ", Proceedings of the 4th International Congress on Food Safety, Istanbul, Turkey, May 14, 2013.
 • Veselovskii, D. N. Whiteman, A. M. Pashaev, K. R. Allakhverdiev, M. F. Huseyinoglu, "Potential of multiwavength lidars for remote characterization of particle physical properties", Proceedings of the 19th International Symposium on High Power Laser Systems and Applications, ISHPLS&A 2012, Istanbul, Turkey, September 10-14, 2012.
 • K. R. Allakhverdiev, M. F. Huseyinoglu, Z. Salaeva, A. Secgin, I. Veselovskii, M. Korenskiy, N. Volkov, "Two years operation of multiwavelength aerosol lidar in Turkey", Proceedings of the 26th International Laser Radar Conference, ILRC 2012, Port Heli, Greece, June 15-19, 2012.
 • K. R. Allakhverdiev, M. F. Huseyinoglu, Z. Salaeva, A. Secgin, "Spatio-temporal distribution of tropospheric aerosols over Southeastern tip of Istanbul measured by Mie-Raman lidar", Proceedings of the 5th Workshop on Optoelectronic Techniques for Environmental Monitoring, OTEM 2011, Romania, Bucharest, September 28-30, 2011.
 • K. R. Allakhverdiev, M. F. Huseyinoglu, Z. Salaeva, A. Secgin, "The application of Nd:YAG laser and its second and third harmonics for the study of tropospheric particles", Proceedings of Advances in Applied Physics and Material Science Congress, APMAS'11, Antalya, Turkey, May 12-15, 2011.
 • Veselovskii, A. Kolgotin, M. Korenskiy, V. Gryaznov, D. N. Whiteman, K. R. Allakhverdiev, M. F. Huseyinoglu, N. Volkov, "Retrieval of time-sequences of particle parameters from multiwavelength lidar measurements using principle component analysis", Proceedings of the International Laser Radar Conference, ILRC'25, Sainkt Petersburg, Russia, July 5-9, 2010.
 • K. R. Allakhverdiev, T. K. Baykara, M. Bekbolet, M. F. Huseyinoglu, S. Ozbek, Z. Salaeva, S. Vartapedov, I. Veselovskii, "New multiwavelength Mie-Raman lidar in Turkey for aerosol studies", Proceedings of the International Conference on Advanced Laser Technologies, ALT'09, Antalya, Turkey, September 26-October 1, 2009.
 • Açıkalın E., Atıcı O., Sayıntı A., Çoban K., Erkalfa H.(2012).  Preparation of dendritic waterborne polyurethane-urea/Ni–Zn ferrite composite coatings and investigation of their microwave absorption properties, PaintIstanbul 2012
 • Vertiy A., Sayıntı A., Açıkalın E., Çoban K. (2012). Complex Dielectric Coefficient of Breast Phantom Prepared For Breast Cancer Detection, 2nd International Advances in Applied Physics & Materials Science Congress, Antalya.
 • Açıkalın E., Atıcı O. (2011). Preparation of Linear Waterborne Polyurethane Nanocomposites and Effect of Clay on UV Degradation, Eurofillers 2011, Dresden, Germany.
 • Açıkalın E., Atıcı O. (2010). Preparation and Characterization of Poly(Methyl Metacrylate)-co-Poly(ethyleneglycol) Nanocomposites, International Meeting of Polymer Processing Society, İstanbul.
 • Açıkalın E., Atıcı O., Günister E. (2007). Poli(Metil Metakrilat)-ko-Metil Selüloz Nanokompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, 13. Kil Kongresi, Isparta.
 • Açıkalın E., Atıcı O. (2006). Poli(Metil Metakrilat) Nanokompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, 1.Polimerik Kompozitler Sempozyumu, İzmir.
 • Dilek D. Erbahar, Mika Harbeck, İlke Gürol, Gülay Gümüş, Emel Musluoğlu, Zafer Z. Öztürk,  Vefa Ahsen, “Ftalosiyanin Tabanlı QCM Sensörlerin Pestisit Tespitinde Kullanımı”, IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi 30 Mayıs–2 Haziran 2013, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Tokat, Türkiye.
 • İ. Gürol, D. K Tarakçı, D. D. Erbahar, M. Harbeck, V. Ahsen, ”Synthesis and characterizations of series of axially substituted tetra and octa fluorinated phthalocyanines”, The Seventh International Conference on Porphyrins and Phthalocyanines (ICCP-7), 1-6 Haziran 2012, Jeju, Kore.
 • G. Gümüş, O. Pamir, D. D. Erbahar, İ. Gürol, M. Harbeck, “Synthesis and characterizations of series of alkyl, alkyloxy and fluorine substituted tetra asymmetric phthalocyanines: Effect of self assemblies on sensing properties”, The Seventh International Conference on Porphyrins and Phthalocyanines (ICCP-7), 1-6 Haziran 2012, Jeju, Kore.
 • D. D. Erbahar, M. Harbeck, İ. Gürol, S. Berber, Z. Z.Öztürk, “Phthalocyanines assensitive coatings for QCM sensors: Experimental results and ab initio DFT calculations”, COST Action Training School, Università degli Studi di Roma 16–19 Nisan 2012 Riccione, İtalya.
 • “Coupling Langmuir-Schaefer and Electroless Plating Techniques for Microfabrication of Gold Patterns” Fevzihan Başarır, 8. Nanobilim ve Nanoteknoloji Kongresi, Haziran 2012, Ankara
 • “Development of Novel and High Performance h-BN Nano Sheet Based Lubricants” Fevzihan Başarır, Veli Kara, Bahadır Tunaboylu, Mustafa Akbulut, 9. Nanobilim ve Nanoteknoloji Kongresi, Haziran 2013, Erzurum
 • TUNCEL S., SARPUN I.H., ÖZKAN V. “Determination of mean grain size of various marbles from Turkey by ultrasonic, attenuation and polarize microscopy methods”, PANNDT2011-5th Pan American Conference for NDT, 02-06 Ekim 2011, Cancun/Meksika
 • TUNCEL S., SARPUN İ.H., ÖZKAN V. “Ultrasonic Investigation of (WC)Ni+Co, (WC)+Ni, (WC)Ni+Mg, (TiC)+(Fe+Ni) Ceramic Metal Composites”, 14th International Conference of Structural Faults & Repair-2012, 02-06 Temmuz 2012, Edinburg/İskoçya
 • TUNCEL S., SARPUN İ.H., ÖZKAN V. “The relationship between various elastic properties and sintering temperature of WCNi ceramic composite materials”, International Congress on Ultrasonics (ICU 2013), 02-05 Mayıs 2013, Singapur.
 • G.G. Avcı, E. Bayramoğlu, V. Günay, “Sol-Jel yöntemiyle tekstil malzemelere su itici özellik kazandırılması”, 13.Uluslararası Metalurji-Malzeme Kongresi Bildiriler e-Kitabı, syf;487-493, 9-11 Kasım  2006 İstanbul, Türkiye.
 • H.Sayılkan, P.Tatar, M.Asiltürk, N.Kiraz, E.Arpaç, H,Sayılkan, V.Günay, G.G.Avcı, Nano-Anataz TiO2 Sentezi ve Fotokatalitik Aktivitesinin İncelenmesi, 6. Uluslararası Boya, Vernik, Mürekkep ve Yardımcı Maddeler Sanayi Kongresi  ve Fuarı, pp.383-390,2006 İstanbul
 • E.Arpaç, P.Tatar, G.G.Avcı, V.Günay, H.Sayılkan, Sol-Jel Yöntemi ile İnce Filmlerin Oluşturulması ve Antibakteriyel Özelliklerinin İncelenmesi, 6. Uluslararası Boya, Vernik, Mürekkep ve Yardımcı Maddeler Sanayi Kongresi ve Fuarı, pp.260-269, 2006, İstanbul,
 • G.G. Avcı, V. Gunay; Emaye Yüzeylerinde İşlevsel Sol-Jel Kaplamalar; 20th. Uluslararası Emaye Kongresi Bildiriler Kitabı, 235-241, 15-19 Mayıs 2005, İstanbul.