Sensör ve Sistem Teknolojileri

-A +A

Sensör ve Sistem Teknolojileri Araştırma Grubu; tüm sektörlerde üretilen ve kullanılan ürünlerde, etkinliği ve güvenirliliği geliştirilmiş, fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri daha üstün, daha hafif, daha ucuz ve yeni uygulamalarda istenen işlevlere dönük malzemeleri kapsamaktadır.

Sensör ve Sistem Teknolojileri Araştırma Grubu aşağıdaki araştırma takımlarından oluşmaktadır:

  • Elektromanyetik Malzeme, Sensör ve Sistem Teknolojileri,
  • Fotonik Teknolojiler,
  • Sonar ve Akustik Teknolojileri,
  • Biyo/Nano Fonksiyonel Malzeme Teknolojileri.