Temiz Enerji Teknolojileri

-A +A

Temiz Enerji Teknolojileri Araştırma Grubu; 2005 yılından bugüne TÜBİTAK MAM Gebze Yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Grup, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve enerji güvenliği açısından yaygın ve ulusal kaynakları olan kömür, biyokütlenin  ve atıkların enerji üretimi açısından  çevreye duyarlı bir şekilde  ve katma değeri yüksek olarak değerlendirilebilmesi için; yakma, gazlaştırma, gaz temizleme, gaz şartlandırma ve sıvı yakıt üretimi gibi konularda uygulamalı araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. Ayrıca, ülkemizin enerji üretiminde büyük payı olan doğalgazın etkin ve verimli kullanımına yönelik teknolojilerin geliştirilmesi üzerine de çalışmalar yürütmektedir.

Kömür/biyokütle  ve atıkların sentez gazına dönüştürülmesi için özgün gazlaştırıcı geliştirme faaliyetleri sürdürülmektedir. Ayrıca gazlaştırma sonucu elde edilen sentez gazından sıvı yakıt ve Metanol, dimetil eter (DME), Olefin vb. değerli kimyasalların üretimine yönelik fonksiyonel katalizörlerin sentezi, karakterizasyonu ve performans testleri ile proses tasarımı çalışmaları yürütülmektedir.

Ülkemizin temiz enerji  hedefleri doğrultusunda endüstride açığa çıkan karbondioksitin tutulması ve tıtuulan karbondioksitin değerlendirilmesi  alanında da Ar-Ge  faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu kapsamda, yanma öncesi tutulum, yanma sonrası tutulum oksi-yanma ve kimyasal döngü yakma teknolojileri üzerine projeler de yürütülmektedir. Ayrıca karbondioksitten atık hidrojen kullanımıyla metan ve metanol eldesi konusunda katalizör ve proses geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Sentez gazından CO2 giderimi ve baca gazından kükürt giderimi çalışmaları da yürütülmektedir.

Söz konusu çalışmalar; Kömür ve Biyokütle Yakma Gazlaştırma Pilot Tesisi ve Laboratuvar Ölçekli SistemlerGaz Teknolojileri ve İleri Kömür Dönüşüm Mükemmeliyet MerkezleriKatı ve Sıvı Yakıt Analiz Laboratuvarlarında büyük bir titizlikle yürütülmektedir.

Temiz Enerji Teknolojileri Araştırma Grubu; konusunda uzman araştırmacılarla söz konusu teknolojilerin geliştirilmesi yönünde çalışmalarını yürütmekte ve çeşitli ulusal, uluslararası ve kamu / özel sektör projeleri ile bu sorunlara çözüm üretmektedir.