Yapısal Malzeme Teknolojileri

-A +A

Malzeme Teknolojileri Araştırma Grubu; multidisipliner uzmanlaşmış kadrolarıyla proje bazlı faaliyetler yürütmektedir.

Yapısal Malzeme Teknolojileri Araştırma Grubu aşağıdaki araştırma takımlarından oluşmaktadır:

  • Kompozit Malzeme Teknolojileri,

Kompozit Malzeme Teknolojileri, Dünya’daki araştırma geliştirme çalışmalarına paralel gelişen teknoloji ile birlikte dünya pazarına sunulan yeni ürünlerde yüksek sıcaklık ve ileri kompozit malzemeleri ön plana çıkmaktadır. Geleneksel malzemelerin aksine; Katma değeri yüksek, yeni ve gelişmiş özelliklere sahip yüksek saflıkta, yüksek performanslı ve karmaşık işlevleri yerine getirebilecek yeni nesil malzemelerin üretimi ve Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

  • İz Azaltıcı Malzeme Teknolojileri,

İz Azaltıcı Malzeme Teknolojileri Araştırma Takımı, Radar Absorblayıcı Malzemeler laboratuvarında bulunan, 3-5 µm dalga boyu aralığında ölçüm yapan termal kamera ile mevcut Radar soğurucu malzemeler (RSM)ve proje kapsamında geliştirilen RSM sistemlerinin kızılötesi iz azaltım çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda Deniz Araçları İçin Radar Soğurucu Malzemeler (D-RSM) projesi kapsamında 8-18 GHz frekansında boya geliştirme çalışmaları ve bunların test ve analizleri yapılmaktadır.

  • Seramik ve Gözenekli Malzeme Teknolojileri,

Seramik ve Gözenekli Malzeme Teknolojileri Araştırma Takımı, çalışma alanında optik seramik üretim prosesleri, özel amaçlı seramik ürün ve proses tasarımı, yüksek mühendislik özelliklerine sahip oksit ve oksit olmayan seramikler,  biyoseramikler ile cam ve cam seramiklerin ileri teknolojik yöntemler kullanılarak tasarımı, üretimi ve proses optimizasyonunu gerçekleştirmektedir.