Kurum Kültürü ve Politikalar

-A +A

MALZEME TEKNOLOJİLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI

YÖNETİM POLİTİKASI

 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin Yönetim Politikası doğrultusunda;

Malzeme Teknolojileri uzmanlık alanlarında çalışmalar yapan, yeni uzmanlık alanları ve teknolojiler geliştiren, ülkemizin rekabet gücünü arttırarak toplumun refahına ve ekonomiye katma değer sağlayan bilim ve teknoloji Başkan Yardımcılığı olmak.

Bu politika çerçevesinde Malzeme Teknolojileri Başkan Yardımcılığı, müşterilerine TS EN ISO/ IEC 17025 Test ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar,  TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar ve TSE EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri standartlarının gerekliliğini karşılayacak düzey ve kalitede hizmet vermeyi taahhüt eder.

Tüm Malzeme Teknolojileri Başkan Yardımcılığı çalışanları;

 • Hizmet ve ürün kalitesindeki sürekli iyileştirmenin bilinci kazandırılması için bilgilendirilmektedir,
 • Sürekli kurumsal gelişime yönelik çalışmalar içerisinde bulunmaktadır,
 • Laboratuvarlarının yeterliliğini, sonuçların güvenirlilik ve gizliliğin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmakla yükümlüdürler,

Malzeme Teknolojileri Başkan Yardımcılığı Yönetimi;

 • Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere; çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,
 • Planlanan faaliyetler ve/veya yeni gelişmeler ile yeni yatırımları gerçekleştirirken çevresel etkileri, iş sağlığı ve güvenliği risklerini dikkate almayı, kontrol yöntemlerini tanımlamayı,
 • Tüm faaliyetlerinde doğal kaynakları verimli kullanmayı, geri kullanım ve dönüşümü desteklemeyi,
 • Faaliyetleri sırasında olası çevre kazalarından ve acil durumlardan oluşacak çevresel etkileri, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik riskleri güvence altına alarak kontrol altında tutmayı; zararlarını azaltmayı,
 • Kaynaklarını, ulusal ve kurumsal önceliklere destek olacak şekilde geliştirmeyi ve yönetmeyi,
 • Ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik iş birlikteliği geliştirmeyi,
 • TS EN ISO/ IEC 17025 Uluslararası Standardı’nın gereklerini karşılayan bir laboratuvar ortamı sağlayarak, iyi bir mesleki teknik uygulama ile müşterilerine sürekli artan kalitede hizmet vermeyi,

Üstlendiği misyon ve ürettiği hizmetlerin kalitesi ile güvenilirlik, dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik, sürekli iyileşme ve bilimsellik ışığında ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi bir Başkan Yardımcılığı olmayı,

 • Personelinin kararlarını etkileyebilecek hiçbir iç ve dış etkiye maruz kalmamasını ve sorumluluklarını anlamasını sağlamayı,
 • Tüm laboratuvar personelinin kalite sistem dokümantasyonunu ve kalite politikasını benimsemesi, öğrenmesi ve kendi işlerinde uygulanması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi

taahhüt eder.